ZONNEPANELEN BRANDDETECTIE

Solar Smart Fire Detection (branddetectie voor zonnepanelen) Finkers Safety is altijd op zoek naar innovatieve technologieën. Producten en diensten die de (bouw) wereld veiliger maken. Vanuit dit perspectief hebben wij samen met onze internationale partners en hun brandveiligheidsexperts een unieke, gloednieuwe Branddetector ontwikkeld, die dreigend brandgevaar tijdig signaleert en zodoende het gebruik van zonnepanelen veilig maakt. Lees meer Lees minder


ZONNEPANELEN BRANDDETECTIE


Oorzaak van branden bij Zonnepanelen.


TNO publiceerde in 2019 een inventarisatie van brandincidenten met zonnepanelen. Deze wijst in 80% tot 99% van de gevallen de connectoren als belangrijkste oorzaak aan. De connectoren verbinden zonnepanelen met elkaar en met omschakelaars. Een ondeugdelijke installatie zorgt voor speling en dat vormt een basis voor risico’s op gebied van brand. Ook het gebruik van verkeerd gereedschap kan zorgen voor brandgevaar. Het werken onder tijdsdruk is een bijkomende factor die kwaliteit en veiligheid van de installatie niet ten goede komen.

Andere factoren zijn:

·         speling in de connectoren

·         weersinvloeden

·         knaagdieren

·         corrosie

·         dakdekkers

 

Solar Smart Fire Detection (SSFD) Brandbeveiliging van zonnepanelen.

Smart Controller              

Hoe werkt het?

De installatie van deze branddetectie gaat relatief eenvoudig. Langs het gewone kabeltracé en de zonnepanelen leggen we een slimme kabel, die in verbinding staat met een Smart Panel centrale.

·         Lineaire Hittedetector kabel:

De SSFD-branddetectie kabel geeft bij een vooraf bepaalde temperatuur een melding op de brandmeldinstallatie. Om te weten waar de melding vandaan komt kunnen er zone’s worden aangebracht. Binnen deze zone's geeft het Smart Panel op de meter nauwkeurig aan waar het brandgevaar zich bevind.

 

Tijdwinst is belangrijk bij het voorkomen van brand of brandgevaarlijke situaties. Hoe eerder de dreiging wordt waargenomen en weggenomen, hoe kleiner de kans op een calamiteit. De SSFD-Samrt Panel staat daarom in verbinding met de brandmeldinstallatie en/of ontruimingsalarminstallatie. Bij een verdachte temperatuurstijging stuurt het detectiesysteem automatisch een melding naar deze installatie(s).

 

Dag en nacht, alle dagen van de week. Dit geeft genoeg tijd voor effectieve maatregelen. Denk aan het automatisch spanningsloos maken van de installatie, doordat het regelsysteem onmiddellijk de stroom afkoppelt van het desbetreffende segment,  het koelen van de installatie door de brandweer en het ontruimen van het gebouw door de BHV-organisatie.

SOLAR SMART FIRE DETECTION

Voor wie is deze oplossing relevant?

·         Vanaf circa 50 zonnepanelen

·         Waardevolle inhoud van gebouwen

·         Historische panden in directe omgeving

·         Veel gebouwen in de directe omgeving

·         Deze toepassing geeft 24/7 realtime brand bewaking van uw zonnepark

 

Meer informatie over Brandbeveiliging van zonnepanelen:

SOLAR SMART FIRE DETECTION

stuur een mail naar [email protected] of bel direct 06 - 16 515 775

 

 

 

Heeft u vragen?

Neem gerust contact met ons op voor vragen en advies!

Neem contact op


06-16515775
[email protected]